سبب ایجاد پوهنحی کمپیوترساینس

علوم کمپیوتری مانند تكنالوژي معلوماتي، سیستم های معلوماتی، پروگرام سازی و ساختن بانک اطلاعات در عرصه های مختلف مانند علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم طبی، علوم نظامی، اقتصاد، زارعت، امنیت و آموزش و پرورش، دگرگونی های عمیقی  را ببار آورده است. پيشرفت هاي كنوني، مدیون تكنالوژي معلوماتي مي گردد كه جهان پهناور را به يك دهكده ي كوچك مبدل ساخته است وتاثیرآن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت درحال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است و این تکنالوژی است  که رابطه میان دفاتر مختلف دولتی و خصوصی و ارتباط میان انسانها را میان جغرافیایی مختلف دور و نزدیک سهل ساخته و وظایف را همچنان به گونه آسان و سریع ساخته که میتوان توسط آن در بسا نقاط دور دست جهان در اسرع وقت دسترسی کامل داشت.