لینک های دروس انلاین
شماره نام کورس لینک کورس
2 AI Course https://www.wazifaha.org/
1 Web Development with PHP https://www.wazifaha.org/