کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه پایدار در افغاستان

پوهنتون جهان افتخار دارد که کنفرانس ملی اهداف توسعه پایدار SDGs را به اساس منظر دید افغانستان بر

توسعه پایدار	برنامه

پوهنتون جهان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای جامعه جهان و موفقیت‌های آینده این پوهنتون یک

عضویت و همکاری‌های بین المللی

پوهنتون جهان با درک این که چالش‌های جهانی توسعه پایدار به همکاری و اقدامات جمعی نیاز دارد، با بس

تحقیق برای توسعه پایدار

محققان ما در پوهنتون جهان به طور خستگی ناپذیری در تلاش اند تا از طریق تحقیق در چهار رشته علوم اق