بورسیه های تحصیلی ایران برای افغانستان در تمام مقاطع تحصیلی

بورسیه های تحصیلی ایران برای افغانستان در تمام مقاطع تحصیلی

تاریخ نشر: Oct 11, 2021

جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تحصیل در ایران برای دانشجویان افغانستان بورسیه تحصیلی ارائه می دهد.فارغ ...

بیشتر بخوانید