پوهنتون جهان اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب بلندترین نمره حفظ کرد

نوشته شده در: Oct 11, 2021

پوهنتون جهان موفق شد در ارزیابی اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در جریان ماهِ دلو سال ۱۳۹۹ خورشیدی بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی انجام شد، با کسب ۹۳.۳۳ درصد بار دیگر درصدی بلند را از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی از آنِ خود کند.

پوهنتون جهان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی پس از سپری کردن سه مرحله تضمین کیفیت که از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بمنظور اعطای اعتبار ملی اکادمیک برای نهادهای تحصیلی در کشور راه‌اندازی شده بود، موفق شد اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب ۸۹.۵۴ نمره که بلندترین نمره در جمعِ تمامی پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به شمار می‌رفت، بدست‌آورد. در همین راستا ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، همه‌ساله پوهنتون‌های را که اعتبار ملی اکادمیک خود را بدست آورده‌اند، بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی، ارزیابی می‌کند.

محمد حلیم بهادر معاون امور محصلان پوهنتون جهان، در مورد کسب این دست‌آورد ارزشمند از سوی پوهنتون جهان، چنین گفت: «روندِ تضمین کیفیت ایجاب می‌کند نهادهای که اعتبار ملی اکادمیک خود را کسب کرده‌اند، همواره مورد ارزیابی قرار گیرند. پوهنتون جهان در ارزیابی اخیر وزارت تحصیلات عالی که بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی صورت گرفت نمراتِ بلند را کسب کرد. این دست‌آورد برای محصلان و فارغانِ پوهنتون جهان حایز اهمیت می‌باشد.»

در همین حال جمشید خان صمیم محصل رشته اداره تجارت در مورد کسب بلندترین نمره در ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از سوی پوهنتون جهان، گفت: «نخست به همه هم‌صنفان، استادان و تمامی محصلان و فارغان پوهنتون جهان کسب نمرات بلند را در ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، تبریک گفته و شخصا احساس خرسندی می‌کنم که در همچو یک پوهنتون مشغول فراگیری تحصیلات عالی خود هستم.»

پوهنتون جهان در جریان سال‌های گذشته موفق شده است اعتبار بین‌المللی اکادمیک خود را از شورای بین‌المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در عرصه تجارتِ ایالات متحده امریکا (IACBE) برای برنامه‌های لیسانس و ماستری اداره تجارت بدست آورد. در کنار آن، این پوهنتون هم‌اکنون عضویت نهادهای بین‌المللی اعتباردهی چون شورای اعتباردهی تحصیلات عالی (CHEA)، شبکه تضمین کیفیت آسیا-پاسفیک، شبکه جهانی نهادهای تحصیلی تجارت و شورای اعتباردهی برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت را دارا می‌باشد.

تعهد ما برای یک فردای بهتر، از طریق فراهم‌سازی خدمات باکیفیت و به‌روز تحصیلی پابرجاست و ما به عنوان بهترین پوهنتون افغانستان، تلاش خواهیم کرد تا در راستای پیشرفت محصلان، فارغان و جامعه اکادمیک افغانستان گام‌های مستحکم برداریم.